BiH - ENG

Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini


Helsinski Comittee for Human Rights in Bosnia and Herzegovina

Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini je nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana 11. februara, 1995. Cilj Komiteta je zaštita, promocija i monitoring ljudskih prava na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.


Nova web stranica

23.08.2013 23:57 - Nova web stranica Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH dostupna je od augusta 2013. godine. Sadržaj će se postupno dopunjavati novim informacijama tako da će svi naši partneri, kao i ostali građani, u svakom trenutku imati pristup ažurnim informacijama i mogućnost direktnog kontakta putem web forme. .

Kontakt forma